woensdag 6 februari 2019

Teampret!

De kleuters hebben zich zeker niet verveeld in de turnzaal! 
Zo gingen ze voornamelijk teamspelen tijdens de schaatswedstrijd en het trefbalspelen (vereenvoudigde vorm voor kleuters) 
Daarnaast gingen ze in duo's ballonnen in de lucht houden en elkaar aanmoedigen bij een loopklossenparcours! 
Wat een TEAMPRET! :)
zondag 27 januari 2019

* Hoepelspelen *
Hoepelspelen dat is toch zo leuk! 

Iedere kleuter koos een gekleurde hoepel en deed er heel wat opdrachten mee. 

~ Zo gingen de kleuters in de hoepel springen op het ritme van de muziek; Op één been springen in       de hoepel; over de hoepel springen
~ rond de hoepel stappen; huppelen; lopen, voorwaarts stappen; achterwaarts stappen; zijwaarts 
    stappen
~ Tussen de hoepels bewegingen doen op een stop- en startsignaal
~ Linker- en rechter- voet/hand in de hoepel plaatsen
~ gekleurde pittezakjes sorteren in de juiste hoepel
~ fantasie: De hoepel wordt een rijdende fiets; de hoepel wordt het stuur van een auto
~ Variant op stoelendans = Hoepeldans!

Pret verzekerd! :) 


* Geblinddoekt door de turnzaal *

De kleuters kregen de opdracht om als team te bewegen in de turnzaal. Dit was niet altijd even gemakkelijk. Zo gingen telkens twee kleuters op pad.  Eén van de kinderen werd geblinddoekt en kon dus helemaal niets zien. Hij/zij moest het vertrouwen hebben in het maatje dat hem/haar bijstond gedurende de omloop. Het andere kindje dat het geblinddoekte kindje begeleidde, vertelt wat de kleuter moest doen. vb. kruip onder de stoel, stap van de ene blok naar de andere, stap voorwaarts over de bank, spring in de hoepels ...enz. Het was zeker niet gemakkelijk om altijd juist te vertellen wat het kindje moest doen en tegelijkertijd ook spannend voor het kindje dat niets kon zien. Eens wat anders dan de normale turnlessen :)* Estafettespel *


Pietenparcours

Piet en Sint in het land! De kindjes oefenen vollop het pietenparcours in om als hulppiet te kunnen meedraaien als de pietjes niet tijdig zouden genezen! Gelukkig was dat niet het geval :) Maar de kinderen genoten om toch eventjes pietje te kunnen zijn! :)